Oplossingen voor verzuim

Verzuim en de aanpak hiervan is voor veel bedrijven een duur en reactief proces. Wij zijn van mening dat de aanpak van verzuim een integraal onderdeel vormt van de dagelijkse gang van zaken en preventief van aard moet zijn.

Samen met paramedici hebben wij een verzuim preventie programma ontwikkeld, Bouwen aan Beter. Dit is een proactief bewustwording- en verbeterprogramma voor gezond werken.

  • het actief betrekken en informeren van medewerkers
  • hanteren van een duidelijke structuur c.q. stapsgewijze aanpak
  • benadrukken van ieders verantwoordelijkheid
  • het team/de medewerkers zijn in staat om zelf in de toekomst veranderingen op een efficiënte manier gestalte te geven
BAB logo